Jarná športová súťaž - športom proti obezite detí - iWatt blog

Autor: Projekty

Jarná športová súťaž – športom proti obezite detí

Rozhýbeme žiakov cez našu aplikáciu

V Rimavskej Sobote na Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej budeme motivovať žiakov k pohybu cez unikátne virtuálne podujatie. Od 29.3.2022 do 26.4.2022 prebehne pilotná aktivita, počas ktorej budú môcť žiaci a ich rodičia zaznamenávať svoj pohyb v Jarnej športovej súťaži.

Žiaci sa prihlásia do tímov a budú svojou aktivitou zbierať virtuálnu menu, tzv. iWatty, pre svoju triedu. Aktuálne poradie budú môcť sledovať online v rebríčku súťaže. Zapojiť sa môžu nielen žiaci, ale aj rodičia, čím chceme docieliť práve motiváciu zo strany rodičov, aby zobrali svoje deti zašportovať si alebo len tak na prechádzku. V našej aplikácii iWatt sa započítava každá jedna pohybová aktivita, ktorú si používateľ zosynchronizuje vo svojom mobilnom telefóne,“ hovorí koordinátor programu za iWatt – Patrik Písečný.

Aktivita by nemohla vzniknúť bez pomoci a proaktívneho postoja samotného riaditeľa školy:

„Základnou myšlienkou tohto jedinečného projektu je vytvorenie priestoru pre aktívny životný štýl a moderné technológie pre žiakov, rodičov, priateľov a mnohých aktívnych ľudí. V spolupráci s iWatt tímom sme posunuli tento jedinečný projekt ďalej, zamerali sme sa na motivačný charakter projektu, na jeho dopad na zdravie ľudí, na environmentálny rozmer, na komunitu a prostredie, v ktorom žijeme.“ dodáva Mgr. Radomír Leicher – riaditeľ školy EZŠZO.

Športom proti obezite

Nosnou myšlienkou je propagácia športu ako nástroja v boji proti obezite detí. Naším cieľom je dlhodobo rozhýbať deti základných a stredných škôl pomocou zdravej súťaživosti medzi žiakmi a triedami v jednotlivých školách.

„Vami pripravovaná aktivita je športový a pohybový program, ktorý využíva moderné digitálne technológie a teda ju považujem za správny nástroj v boji proti detskej obezite. Nesie prvky hry, zábavy a súťaživosti, čo ju už teraz predurčuje na úspech vzhľadom na to, čo je jej cieľom. Dôležitý je príklad rodičov, lebo ak sa hýbu rodičia, majú k pohybu bližšie aj ich deti. Čím skôr sa u detí vypestuje chuť hýbať sa, tým je väčšia šanca, že im to vydrží do dospelosti.“ vyjadril sa MUDr. Andrej Čižmár – detský pediater (Dôvera zdravotná poisťovňa).

Nejde iba o šport, vysadíme aj stromčeky

V rámci pilotného projektu zafinancujeme aj výsadbu 10-tich mladých stromčekov, na ktorej sa budú priamo podieľať samotní žiaci. Sľubujeme si tak ďalšie prepojenie aktívneho životného štýlu a pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu. Aktuálne prebieha diskusia priamo s mestským zastupiteľstvom Rimavskej Soboty o vhodnej lokalite a type dreviny na výsadbu.

„Na spoluprácu s aplikáciou iWatt sa veľmi tešíme a pevne veríme, že spoločný cieľ spolu ako komunita našej školy dosiahneme. Je pre nás veľkou výzvou byť prvou školou na území Slovenska, na ktorej sa bude program Športom proti obezite detí od iWattu realizovať. No my sa výziev nebojíme a pevne stojíme za myšlienkou moderného školstva. Táto aktivita do toho určite pekne zapadá,“ dopĺňa na záver Mgr. Radomír Leicher – riaditeľ školy EZŠZO.

(Visited 322 times, 1 visits today)